29 years from the date of "Lata tragedy"

On this day, 29 years ago, December 14 1992, Georgian troops treacherously shot down a civilian Mi-8 helicopter, which was saving people from blockade Tkuarchal. There were 85 people, including 38 children on board. All of them died…

This delinquency still didn’t receive an adequate assessment of the international community. We mourn and remember the names of those who remained forever in this day - December 14, 1992.

 1. Abshilava-Kogoniya Aida Zaurovna (19 years)
 2. Abshilava Adgur Dzhamalovich (7 years)
 3. Abshilava Denis Dzhamalovich (10 years)
 4. Adleiba Albert Sergeevich (17 years)
 5. Amichba Beslan Vanievich (5 years)
 6. Amichba Gunda Vanievna (7 years)
 7. Antsupov Vladimir Vladimirovich (45 years old)
 8. Kutelia-Asabua Mrazma Razhdenovna (29 years old)
 9. Asabua Christina Adgurovna (8 years)
 10. Asabua Stanislav Adgurovich (5 years)
 11. Aslandziya Batal Alekseevich (26 years old)
 12. Bargandzhiya-Adleiba Alla Chutievna (40 years)
 13. Bekaldiev Felix Shamelovich (34 years)
 14. Vederkina Irina Ivanovna (15 years)
 15. Gamisonia-Normaniya Svetlana Gabovna (42 years)
 16. Shcherbakova-Gamisonia Tatiana Vladimirovna (21)
 17. Gamisonia Adeline Gennadievna (2 years)
 18. Gvaramia-Papaskiri Snezhana Vecheslavovna (18)
 19. Gvindzhia Jeanne Nurievna (29 years old)
 20. Gergiya Ruslan Huhutovich (40 years)
 21. Shinkuba-Gindiya Aida Anatolievna (22 years)
 22. Gindiya Christina Temurovna (2 years)
 23. Gindiya Elana Temurovna (1 year)
 24. Gunba Dmitri Matveevich (50 years)
 25. Jopua-Tsurtsumiya Emma Fernovna (30 years)
 26. Jopua Emir Rodikovich (16 years)
 27. Dzimistarishvili Leah Teymurazovna (14 years)
 28. Sangulia-Zantariya Shazina Vzetovna (24 years)
 29. Zantariya Rushni Daurovich (9 years)
 30. Zantariya Daut Daurovich (6 years) 
 1. Zantariya Aslan Ivanovich (30 years)
 2. Sazonova-Zantariya Natella ... (31)
 3. Zantariya-Abshilava Mirina Yurievna (26 years)
 4. Kadjaya-Ajinjal Ljubica Laguevna (50 years)
 5. Kakalia Adgur Zhorzhovich (20 years)
 6. Kamkiya Christina Nodarovna (10 years)
 7. Kamkiya Eka Nodarovna (12 years old)
 8. Kvitsinia Alex Tevazovich (54 years)
 9. Jobava-Kvitsinia Tina Durovna (40 years)
 10. Kvitsinia Astamur Dmitrievich (8 years)
 11. Kvitsinia Tamara Dmitrievna (5 years)
 12. Kobakhia-Khashba Natella Samsonovna (45 years old)
 13. Khashba Tsarpitsa Erodovna (1 year)
 14. Kogoniya Valerian Astamurovich (32 years)
 15. Kogoniya Elena Valeryanovna (the newborn)
 16. ​​Kogoniya Moorman Valer'yanovich (27 years)
 17. Gogua-Kuartaa Nona Shotovna (28 years old)
 18. Kuartaa Daur Nodarovich (5 years)
 19. Kuachaziya Nugzar Alekseevich (32 years)
 20. Kiut-Kuachahiya Liana Hutovna (32 years)
 21. Kuachaziya Hanifa Nugzarovna (1 year)
 22. Lagazashvili-Pachulia Fatima Georgievna (29 years old)
 23. Nanba-Amichba Marina Kymsovna (46 years)
 24. Nanba Inessa Eduardovna (17 years)
 25. Nanba Hibla Eduardovna (15 years)
 26. Pachulia Lasha Vahtangovich (60 years)
 27. Pantsulaya-Pachulia Valentina Dzhodzhovna (50 years)
 28. Pachulia Giorgi Vahtangovich (8 years)
 29. Pachulia Dato Vahtangovich (12 years old)
 30. Sangulia Madonna Kibeevna (32 years)
 1. Tkhaytsuk Avtondil Chichikovich (20 years)
 2. Tseyba-Chkadua Chichkov Hurshitovna (65 years)
 3. Tsurtsumiya Ramaz Georgievich (26 years)
 4. Tsurtsumiya Adgur Ramazovich (4 years)
 5. Tsurtsumiya Adamyr Rramazovich (newborn)
 6. Beryusheva-Tsurtsumiya Elvira Viktorovna (31)
 7. Tsurtsumiya Astamyr Revazovich (8 years)
 8. Chachkhaliya Georgy Givievich - (8 years)
 9. Akhaba-Tchitanava Julietta Givievna (18 years)
 10. Tchitanava Alhas Kobaevich (4 years)
 11. Chachkhaliya-Kamkiya Leila Varlamovna (34 year)
 12. Chachkhaliya Leila Givievna (12 years old)
 13. Chkadua Alla Georgievna (40 years)
 14. Chkadua Rosa Georgievna (35 years old)
 15. Chkadua Harry Elikovich (20 years)
 16. Chkadua R.I (16)
 17. Tchitanava-Shakaya Maya Fridonovna (29 years old)
 18. Shakaya Regina Ivanovna (29 years)
 19. Shakaya Lasha Revazovich 2 years)
 20. Shakaya Santa Revazovna (4 years)
 21. Shaov Ruslan Bilyalovich (24 years)
 22. Emyrhuba Susanna Shamilievna (32 years)
 23.  

Crew

 1. Ilyuhin Sergey Nikolaevich (24 years)
 2. Maskin Valerian Gennadievich (23)
 3. Evdokimov Sergey Petrovich (26 years)

 

Subscribe to Syndicate