Abhazya Cumhurbaşkanlığı anadil politikaları danışmanı Tali Capuapha’nın Abhaz dili ile ilgili çalışmalar hakkında kısa konuşması.

Doğrusunu isterseniz ulusumuz çok kez büyüklüğünü ortaya koymayı başarabilmiştir. Buna en güzel örnek de, bu gün sahip olduğumuz devlet, bağımsızlığımız ve uluslararası konumumuzdur.

Bazılarının kendilerini küçük görmeleri ve özlerine güvenmemeleri neden  kaynaklanmaktadır? Halkımızın yorgun düşmesinden mi?... Evet, ulusumuzun ne denli büyük badireler atlattığı bilinen bir gerçektir. O kadar ki bizim gibi sayıca az ulusların değil, son derece güçlü toplumların bile göğüslemekte zorluk çekebilecekleri felaketleri kısa sürede geride bırakabilmeyi başardık. Bu gün, Abhazlığımızla ilgili böylesine hassa konuları ele alıyor oluşumuz da  aslında yepyeni bir döneme girişimizi müjdeliyor adeta. Konunun uzmanı olan bilim insanlarımızın katılımıyla dilimiz, kültürümüz, örfümüz ve adetimizle ilgili sorunları ele alarak çözüm önerilerimizi toplumumuza gerekli şekilde ulaştırdığımızda bir çok problemi artık geriye atabileceğimizden eminim.

Burada kısaca  dil konusuna değinmek isterim. Biliyorsunuz konuyla ilgili bir yasa çıkardık. Dilimiz aynı zamanda devlet dili yani resmi dil. Bu konuyla ilgili çeşitli programlar da kısa sürede işlerlik kazandı. Ancak yine de endişelerimiz tamamen giderilmiş değil, bütün bu çalışmalar bizleri sevindirmeye kafi gelmiyor.

Bu yüzden lütfen, sen-ben demeden ayrı-gayrı demeden, güçlerimizi birleştirip ortak adımlar atalım. Devlet yönetimi bu alanda herkesle işbirliği yapmaya hazır durumdadır. Anadilimizin daha da ilerilere taşınması için her kim bir proje ortaya koyarsa, devlet olarak tüm gücümüzle desteklemeye hazırız. Elbetteki sorunlarımız ziyadesiyle fazla, gücümüz ise oldukça kısıtlı. Ancak ben, yine de elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Devletin gücünün yettiği yerde devlet, ama onun gücünün kafi gelmediği yerlerde ise sivil toplum olarak halkımızın hizmetinde olmalıyız. Tekrar ediyorum, bizler her kesimle her türlü işbirliğine hazır durumdayız. O halde gelin sorunlarımızı hep birlikte omuzlayalım.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.