​ “Günümüz dünyasında gelenek ve göreneklerimiz” konulu yuvarlak masa toplantısı

“Uluslararası Apsnı Vakfı” tarafından organize edilen “Günümüz dünyasında gelenek ve göreneklerimiz” konulu yuvarlak masa toplantısı Abhazya’nın önde gelen bilim ve kültür insanlarının katılımı ile Sohum’daki Atrium Viktoria otelinin konferans salonunda gerçelleşti.

Toplantıyı idare eden Uluslararası Apsnı Vakfı Bilim ve Kültür Komisyonu başkanı Nugzar Logua, gündeme geçmeden önce kısa bir süre önce yaşama veda eden Abhazya’nın tanınmış devlet adamlarından Konstantin Ozgan anısına katılımcıları saygı duruşuna davet etti. Nugzar Logua, Abhazların tarihi vatanlarında mutlak söz sahibi olabilmeleri için gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının ve devlet kurma sürecinde Apsuwara kurallarına uyulmasının önemini işaret ederek ilk konuşma için vakıf başkanı Soner Gogua’ya söz verdi.

Soner Gogua’da konuşmasında vakıf çalışmaları ve hedefleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra Abhazlığın öneminin altını çizdi ve bu olgunun adeta dünyanın her yerindeki Abhazları bir araya getiren  dini bir inanış gibi olduğunu ifade etti.

Bundan sonra konuşmacıların sunumlarına geçildi. Son derece ilgi uyandıran konuları ele alan konuşmacılar sırasıyla şu şekilde söz aldılar:

Doç.Dr. Guram Amkuab. Uluslararası Apsnı Vakfı Basın ve Halkla İlşkiler Komisyonu başkanı ve Abhazya Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı: “Abhaz kültürünü araştırma metotları”

Prof.Dr. Oleg Dameniya. Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü. “Zor durumdan çıkışın yolu var mı?”

Doç.Dr. Valeri Beyguaa. Tarih Bölümü Öğretim görevlisi. “Abhaz kültürel yaşamının dünü, bugünü ve yarını”

Doç.Dr. Mziya Kutsniyapha. Felfese Bölümü Öğretim görevlisi. “Abhaz devleti ve halkının refleksleri”

Doç.Dr. Roman Dbar. Abhaz Bilimler Akademisi Ekoloji Enstitüsü Direktörü. “Eski Abhaz örfünde doğanın korunma yöntemleri ve günümüze aktarılması”

Doç.Dr. İrina Agırba. Tarih Bölümü Öğretim görevlisi. “Abhazlık gururumdur”

Gunda Kutsniyapha. Abhaz Dilini Geliştirme Vakfı Direktörü. “Abhaz Devletinin oluşumunda Abhaz dili ve edebiyatının rolü”

Ar.Gör. Astanda Haşıpha. Abhaz Araştırmaları Enstitüsü Tarih Bölümü. “Abhazların çoğalma süreci”

Doç.Dr. Arda Aşuba. Filoloji Fakültesi Dekanı. “Geçmişte ve günümüzde Abhaz geleneklerinde dua ve beddua”

Oktay Çkotua. Çevirmen, Uluslararası Apsnı Vakfı Apsuwara Komisyonu başkanı. “Arayış içindeki düya ve Apsuwara”

Bu konuşmaların ardından Parlamento başkan yardımcısı Emma Gamsaniyapha, milletvekili Valeri Kuartçiya. Meclis eski başkanlarından Nugzar Aşuba, Cumhurbaşkanlığı Abhazca ile ilgili politikalar komisyonu başkanı Tali Capuapha, Alaşara dergisi redaktörü Anatoli Lagualaa, GDDK Fonu direktörü Con Smır ve Yazarlar Birliği başkan yardımcısı Vahtang Abhazou’da söz alarak görüşlerini paylaştılar.

İçerik dağıtımı beslemesine abone olun.